Rust door duidelijkheid

Home > Mogelijkheden > Voor ooit

Waarom vastleggen voor ooit?

Een kennismaking is altijd mogelijk, daaruit voort kan een vrijblijvend voorgesprek volgen.

Het kan een rustig gevoel geven om te weten dat uw persoonlijke wensen en keuzes voor uw uitvaart voor ooit, zijn vastgelegd. Dat bepaalde dingen zullen worden uitgevoerd zoals u het voor ogen heeft en zoals ze ook passend zijn bij de wens van uw nabestaanden. Of misschien kiest u voor een combinatie van beide: u legt bepaalde zaken vast en laat andere zaken heel bewust over aan uw nabestaanden.

Keuzes vastleggen kan tot grote steun zijn voor uw nabestaanden. Immers, u heeft aangegeven wat uw wensen zijn. Dit geeft rust voor uw nabestaanden waarmee zij meer aan hun eigen rouwproces toekomen.

Ook in de situatie dat iemand ziek is en het sterven nabij komt of dat u een uitvaart van een dierbare wilt voorbereiden, zal het rust geven als wensen bekend zijn.

In een kennismaking en voorgesprek met Forever Moments komen alle aspecten van een uitvaart aan bod en kunt u ook ervaren of u een persoonlijke “klik” voelt: dat is immers ook belangrijk toch? Na het voorgesprek ontvangt u van ons een gespreksverslag en een kostenbegroting van de te verwachte kosten.

Wilt u meteen een (levens)testament laten vastleggen? Ook dat kan.

Wanneer drinken wij een kop koffie samen?