Home > Over ons > Reviews > Aandacht voor kleindochter Noa

Aandacht voor kleindochter Noa

Na een kort telefoongesprek bood Marina aan om samen met ons te overleggen terwijl Magda in het ziekenhuis lag.

Magda heeft tot het einde haar eigen uitvaart mee kunnen organiseren. Met een inbreng van Marina waarbij ze heel goed in kon schatten wat onze wensen waren, zonder dat we ze zelf goed onder woorden konden brengen. Voor ons een teken dat er geluisterd en meegeleefd werd.

De sfeer en warmte die wij graag wilden is door Marina aangevoeld en vastgehouden en heeft ons enorm geholpen deze tijd met een goed gevoel door te komen. Zeker de aandacht voor onze kleindochter was hartverwarmend.

Uitvaart Magda van Es e.v. Bergman, 30 januari 2023.

Kees Bergman.